มูลนิธิอวยพรเอเชีย

มูลนิธิอวยพรเอเชีย
คริสตจักรไทยลานนา
จังหวัดเชียงใหม่
มูลนิธิอวยพรเอเชีย ภายใต้คริสตจักรไทยลานนา ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือสังคมใน 4 พันธกิจดังนี้:

1. บ้านแสงตะวัน – พันธกิจช่วยเหลือสตรีที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการค้าบริการ หรือการล่วงละเมิดทางเพศ  โดยการมีการฝึกอาชีพ  ให้คำปรึกษา อบรมทักษะการใช้ชีวิต และให้บ้านที่พักพิง  บ้านแสงตะวัน (ภาษาอังกฤษ)

2. โครงการสานฝัน – พันธกิจช่วยเหลือเยาวชนยากจนในบริเวณชุมชนใกล้เคียง  โดยจัดการเรียนการสอนกิจกรรม กีฬาฟุตบอล หลักจริยธรรม และให้คำปรึกษาแก่เยาวชน  โครงการสานฝัน (ภาษาอังกฤษ)

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับพันธกิจของมูลนิธิอวยพรเอเชีย  ติดต่อเรา

ให้การสนับสนุนพันธกิจของมูลนิธิอวยพรเอเชีย ท่านสามารถบริจาคได้ทางบัญชี

ชื่อบัญชี     คริสจักรไทยลานนา

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาประตูช้างเผือก

550-209466-0

 

Related posts