ประวัติคริสตจักร

คริสตจักรไทยลานนา เป็นคริสตจักรที่อยู่ในคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย โดยสังกัดอยู่ในเครือสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ได้เริ่มก่อตั้ง ในช่วงปี ค.ศ.1963-1965 โดย ศาสนาจารย์โรเบิรต์ นิชิโมโตะ ร่วมกับ ศาสนาจารย์สมาน วรรณเกียรติ ได้เดินทางมาจัดตั้ง กิจการของ คณะพระกิตติคุณ ในเชียงใหม่ ศาสนาจารย์โรเบิรต์ ได้เช่าสถานที่ ในการประกาศ พระกิตติคุณ ที่บริเวณถนน ราชมรรคา
ปี ค.ศ.1970

ครอบครัวอาจารย์แดน ดันแฮมได้มาที่เชียงใหม่ เปิดห้องประกาศ ที่ตลาดธานินท์ ต.ช้างเผือก ท่านได้เลือก บริเวณ ที่ไม่มีคริสตจักร และใกล้เคียง กับศูนย์กลาง การศึกษาของเชียงใหม่ อาจารย์แดน กับ อาจารย์ไลเนย์ ได้ร่วมกัน จัดตั้งศูนย์ พระกิตติคุณสมบูรณ์
ปี ค.ศ.1974

ได้รับเงินช่วยเหลือ จาก ศูนย์ชีวิตใหม่ที่เมืองสรีฟพอร์ต รัฐหลุยเซียนา และศูนย์ c.f.t.n (Christ for the nation) เมืองดาลัส รัฐเท็กซัส ได้นำไปซื้อที่ดินเพิ่ม และสร้างอาคารของคริสตจักรขึ้น
ปี ค.ศ.1975

ศาสนาจารย์ไล่เน่ย์ ได้สร้างโบสถ์หลังหนึ่งด้วยศิลาแลง เงินทุนในการก่อ สร้างครั้งนั้นมาจากหลายแหล่ง ด้วยกัน อาคารโบสถ์หลังนี้ (หลังเก่า) สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1978 ในปีเดียวกันนั้นชื่อของคริสตจักรได้เปลี่ยนจาก คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เชียงใหม่ เป็น คริสตจักรไทยลานนา
ปี ค.ศ. 1980-1982

อาจารย์สมบูรณ์ ประทุมวรรณ ได้รับเชิญให้มาเป็นผู้อภิบาลในระยะหนึ่ง ในเวลานั้นคริสตจักรไทยลานนา มีสมาชิกประมาณ 30-40 คน ในปี ค.ศ. 1981 คริสตจักรได้สร้างอาคารโบสถ์หลังใหม่ขึ้นบนที่ดินผืนเดิม มีลักษณะเป็นตึกสองชั้น ชั้นบนใช้สำหรับนมัสการ
ปี ค.ศ. 1982 -1986

ศาสนาจารย์บุญมาก ภีระมูล ได้เป็นศิษยาภิบาลประจำที่คริสตจักรแห่งนี้ และหลังจากนี้อีกไม่นาน
ปี ค.ศ. 1986

ศาสนาจารย์บุญมากได้ลาออกจากการเป็นศิษยาภิบาล คริสตจักรขาดศิษยาภิบาลนานถึง 2 ปี อาจารย์แดน ดันแฮม เป็นมิชชั่นนารีชาวต่างประเทศ จึงต้องรับ หน้าที่ดังกล่าวด้วยตัวเอง
ปี ค.ศ. 1988-1992

อาจารย์ประพันธ์ หน่อราช เจ้าหน้าที่เต็มเวลาคนหนึ่งได้รับการสถาปนาเป็นศิษยาภิบาล ของคริสตจักร
ปี ค.ศ. 1992

ศาสนาจารย์บุญมาก ภีระมูล ได้กลับเข้ามารับตำแหน่ง ศิษยาภิบาลอีกครั้ง รับใช้พระเจ้าใน คริสตจักรไทยลานนา จนกระทั่งเสียชีวิต ในวันที่ 22 มีนาคม 2001
ปี ค.ศ. 2001

ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ ผู้ปกครองคริสตจักร โดยความเห็นชอบจากคณะผู้ปกครอง และสมาชิก ให้รักษาการณ์ ศิษยาภิบาล คริสตจักรไทยลานนา
ปี ค.ศ. 2005

ศาสนาจารย์รูดี้ มานาเล็ค โดยความเห็นชอบจากคณะผู้ปกครอง และสมาชิก ให้ดำรงตำแหน่งศิษยาภิบาลคริสตจักร ไทยลานนา

30 มิย. ปี ค.ศ. 2019

อาจารย์ผัดดี อินต๊ะเทพ โดยความเห็นชอบจากคณะผู้ปกครอง และสมาชิก ให้ดำรงตำแหน่งศิษยาภิบาลคริสตจักร ไทยลานนา

ทำเนียบศิษยาภิบาล

——————————————————————————–
ค.ศ. 1980 -1982 อาจารย์สมบูรณ์ ประทุมวรรณ
ค.ศ. 1982 -1986 ศาสนาจารย์บุญมาก ภีระมูล
ค.ศ. 1986 -1988 อาจารย์แดน ดันแฮม (รักษาการ)
ค.ศ. 1988 -1992 อาจารย์ประพันธ์ หน่อราช
ค.ศ. 1992 -2001 ศาสนาจารย์บุญมาก ภีระมูล
ค.ศ. 2001          ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ
ค.ศ. 2005 – 2019 ศาสนาจารย์รูดี้ มานาเล็ค
ค.ศ. 2019 – ปัจจุบัน อาจารย์ผัดดี อินต๊ะเทพ

 

อ.ผัดดีและศจ.รูดี้ ในพิธีสถาปนาศิษยาภิบาลคริสตจักรไทยลานนา

Related posts