บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016 – คุณดารุณี

รายการเพลงนมัสการ

1.โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด – G

2.ราชาแห่งดวงใจ- A

3.นำข้าใกล้พระองค์ – A

4.เราจะโมทนาพระคุณ- A

5.พระเยซู พระผู้ช่วย- A

Related posts