ติดต่อเรา

คริสตจักรไทยลานนา
9  ถ.อนุบาล   ต.ช้างเผือก   อ.เมือง   จ.เชียงใหม่    50300

โทร. 053 212 262
แผนที่ / Map