พระเจ้าให้ผู้ที่รักพระองค์เกิดผลดีในทุกสิ่ง – อ.ผัดดี(23 กรกฎาคม 2017)

คำเทศนา พระเจ้าให้ผู้ที่รักพระองค์เกิดผลดีในทุกสิ่ง   โรม 8:28 – พระองทรงให้ผู้ที่รัก…

Read More