บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017 – คุณปอ กุลยธิดา

รายการเพลงนมัสการ 1 สิ่งดีๆจะเกิดขึ้น W501 key A 2 เหนือโลกา key A 3 ข้าขอวางใจ key G 4 ไม…

Read More

บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017 – คุณนิว อัญชลี

รายการเพลงนมัสการ 1.จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 2.มาเชิญทุกคนมา G 3.ข้าจะร้องออกพระนาม C 4.โฮซ…

Read More

บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2017 – อ.ผัดดี

รายการเพลงนมัสการ A 1.พระเจ้าเป็นกำลัง (โว้..โว) 2.แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีย์ 3.สาธุการพระนา…

Read More

บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2017 – คุณวารุณี

รายการเพลงนมัสการ 1 สรรเสริญพระผู้ไถ่ Em 2 ให้พระพรหลั่งไหล G 3 มาเชิญทุกคนมา G 4 โฮซันนา …

Read More