บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 – อ.ผัดดี

รายการเพลงนมัสการ E 1.ไหลล้น 2.หมดทั้งชีวิต 3.ดุจความสว่าง 4.พระเจ้าประเสริฐ A 5.พระสิริโอ…

Read More

บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017 – คุณดารุณี

รายการเพลงนมัสการ 1.ให้แผ่นดินนี้เป็นของพระองค์ A 2.ข้าจะร้องออกพระนาม A 3.จงแสวงหาแผ่นดิน…

Read More

บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017 – คุณปอ กุลยธิดา

รายการเพลงนมัสการ 1.จงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระเจ้า F 2.สุดหัวใจ E 3.ฐานพระบัลลังก์ Key F 4.…

Read More

บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017 – คุณสมชาย

รายการเพลงนมัสการ 1. มานี่เป็นเวลานมัสการ. D 2. บนบัลลังค์. D 3. พระสิริทรงประทับ. C 4. พร…

Read More