บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017 – คุณดารุณี

รายการเพลงนมัสการ 1. ดั่งดาวิด (ทำต่อหน้าองค์พระเจ้า) Bm 2. ดูเถิด (พระเจ้าเป็นความรอดของข…

Read More

บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017 – คุณเอ กันยา

รายการเพลงนมัสการ 1.ข้าเป็นของพระองค์ A 2.เชิญมารื่นเริงยินดี G 3.ชีวิตอยู่ในพระองค์ G 4.เ…

Read More

บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017 – อ.ดาเนียล

รายการเพลงนมัสการ 1. มานี่เป็นเวลานมัสการ D 2. ชั่วนิรันดร์ G 3. ข้าต้องการพระองค์ G 4. ข้…

Read More

บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017 – อ.พิภพ

รายการเพลงนมัสการ 1.สุดหัวใจ E 2.จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 3.ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ G 4.นมัสก…

Read More