พิธีรับบัพติศมา สมาชิกคริสตจักรฯ 01 เม.ย. 2018

คริสตจักรไทยลานนา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และเขาได้ตัดสินใจที่จะติ…

Read More

กิจกรรมวันแม่ “สานสายใย รัก แม่” ครอบครัวไทยลานนา 12 สค. 2018

ต่อเมื่องทุกๆปี คริสตจักรไทยลานนาจัดกิจกรรมพิเศษคือ กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โดยปีนี้ได้เชิญ…

Read More