บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017 – คุณปอ กุลยธิดา

รายการเพลงนมัสการ 1 สิ่งดีๆจะเกิดขึ้น W501 key A 2 เหนือโลกา key A 3 ข้าขอวางใจ key G 4 ไม…

Read More

กิจกรรมวันแม่ “แม่คือผู้ให้ ” ครอบครัวไทยลานนา 13 สค. 2017

เนื่องในโอกาสเดือนสิงหาคมวันแม่ปีนี้ คริสตจักรไทยลานนาจัดกิจกรรมพิเศษคือ กีฬาเชื่อมความสัม…

Read More