บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 – อ.ผัดดี

รายการเพลงนมัสการ E 1.ไหลล้น 2.หมดทั้งชีวิต 3.ดุจความสว่าง 4.พระเจ้าประเสริฐ A 5.พระสิริโอ…

Read More

คนที่แสวงหาพระเจ้าจะพบพระเจ้า – อ.ผัดดี(19 พฤศจิกายน 2017)

คำเทศนา คนที่แสวงหาพระเจ้าจะพบพระเจ้า – การแสวงหาพระเจ้าคือการที่เราแสวงหาการทรงสถิต…

Read More

บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017 – คุณดารุณี

รายการเพลงนมัสการ 1.ให้แผ่นดินนี้เป็นของพระองค์ A 2.ข้าจะร้องออกพระนาม A 3.จงแสวงหาแผ่นดิน…

Read More