พิธีรับบัพติศมา สมาชิกคริสตจักรฯ 01 เม.ย. 2018

คริสตจักรไทยลานนา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และเขาได้ตัดสินใจที่จะติ…

Read More