บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2018 – คุณเอ็ม นิรันดร์

 รายการเพลงนมัสการ 01.13 ชาวโลกทั้งหลาย 04.20 โอข้ายกพระนามสูงสุด 07.42 ฉันจะร้องถึงความ…

Read More

บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2018 – คุณนิว อัญชลี

 รายการเพลงนมัสการ 00.00 มาเร็วมาร้องสรรเสริญพระเจ้า 03.55 สาธุการพระนาม 08.14 ในนามพระเ…

Read More

บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018 – อ.ดาเนียล

 รายการเพลงนมัสการ 02.03 จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้า 04.23 ดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้า…

Read More