บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017 – อ.ผัดดี

รายการเพลงนมัสการ 1.เสริมกำลังใหม่ A 2.ทุกวันเวลา A 3.องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ A 4.เราจะร้…

Read More