ไหลล้น

ไหลล้น
E                                F#m
ไหลล้นท่วมภูเขาและทะเล  ธารรักพระองค์เทมาที่ฉัน
Over the mountains and the sea       Your river runs with love for me
A                              B
และฉันจะมอบดวงใจยอมให้พระองค์ ทรงรักษาฉันเป็นไท
And I will open up my heart and let the healer set me free
E                              F#m                     A                                     B               E
ฉันรักที่ได้อยู่ในความจริง และทุกวันฉันจะชูมือ เพราะฉันจะร้องเพลง เมื่อความรักพระองค์ลงมา
I’m happy to be in the truth and I will daily lift my hands, For I will always sing of when Your love came down
       E                   F#m                      A                 B
     *ฉันจะร้องถึงความรัก ของพระองค์       ฉันจะร้องถึงรักนั้น ตลอดไป
      I could sing of Your love forever       I could sing of Your love forever
  F#m                        E/G#                   A                          B
**โอ้ฉันอยาก เต้นโลดสรรเสริญ                   อาจดูเหมือนเรื่องโง่งมงาย
Oh I feel like dancing                           It’s foolishness I know
F#m            E/G#                                       A                  B
แต่ถ้าโลกนี้ ได้พบพระองค์                      เขาจะเต้นยินดี อย่างที่พวกเราเป็น…อยู่
But when the world has seen the light     They will dance with joy Like we’re dancing now
Download : ไหลล้น

Related posts