เราจะโมทนาพระคุณ

เราจะโมทนาพระคุณ
A           D       A                      D      A                       F#m             E           D         A      E
เราจะโมทนาพระคุณ ทรงการุณอยู่เหนือชนนานา            เราจะร้องเพลงสรรเสริญ ท่ามกลางปวงประชา
I will give thanks to Thee O Lord among the people,    I will sing praises to Thee Among the nations
                A      D       A           D       A                         F#m               B                          E
เพราะความรักพระองค์มั่นคง ดำรงพร้อมทุกเวลา            และพระองค์ดำรงความ สัตย์ซื่อตรงสุดล้ำพรรณนา
For Thy steadfast love is great Is great to the heavens And thy faithfulness, Thy faithfulness to the clouds
                    A                           Bm                     E     D               E              A
     *เราจึงสรรเสริญเทิดทูน พระองค์สุดดวงใจ                 ขอให้พระเกียรติ จงมีแด่องค์จอมราชา
      Be exalted, O God, Above the heavens                Let Thy glory Be over all the earth
       E           A                           Bm                    E     D       E            C#m   F#m
      เราจึงสรรเสริญเทิดทูน พระองค์สุดดวงใจ                 ขอให้พระ…เกียรติ ขอให้พระ…เกียรติ
      Be exalted, O God, Above the heavens                Let thy glory, Let thy glory
             Bm             E                  A
      ขอให้พระเกียรติ จงมีแด่องค์จอมราชา
      Let thy glory Be over all the ear
Download : เราจะโมทนาพระคุณ

Related posts