เมื่อพวกเราชุมนุมกัน

เมื่อพวกเราชุมนุมกัน
D        F#m              G                    A               D        F#m                  G              A
เมื่อพวกเราชุมนุมกัน ขอพระวิญญาณทรงทำงาน         และพวกเราชุมนุมกัน เพื่อสรรเสริญพระนาม
As we gather, May Your Spirit work within us          As we gather, May we glorify Your name
G  A           F#m          Bm                               Em   A                D        Bm
รู้ดีว่าเมื่อใจของข้าเริ่มนมัสการ                               เราจะรับพระพรจากองค์พระเจ้า
Knowing well that as our hearts Begin to worship     We’ll be blessed Because we came
Em   A                D
เราจะรับพระพรพระองค์
We’ll be blessed Because we came
Download : เมื่อพวกเราชุมนุมกัน

Related posts