เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่

เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่
C               F                   G
เชิญพระวิญญาณ แห่งความรักยิ่งใหญ่
O let the Son of God Enfold you
             Em            Am
ทรงเคลื่อนไหวในเราทุกคน
With His spirit and His love
       Dm              G           C
ให้เต็มล้นภายใน สันติสุขอิ่มเอมใจ
Let Him fill your heart And satisfy your soul
                       F                   G
     ขอทรงครอบครอง ความคิดและชีวิต
     O Let Him have the things That hold you
              Em              Am
     ให้เป็นของพระองค์ทุกสิ่ง
    And His spirit like a dove
               Dm          G                 C
     โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นผู้ทรงนำ
     Will descend upon your life And make you whole
 F    G    Em  Am Dm     G        C
*เย…ซู โอ เย…ซู   ทรงเจิมเราด้วยไฟ
Jesus, O Jesus, Come and fill your lambs
F    G    Em  Am Dm     G        C
เย…ซู โอ เย…ซู   ทรงเจิมเราด้วยไฟ
Jesus, O Jesus, Come and fill your lambs
Download : เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่

Related posts