อย่ากลัว – อ.ดาเนียล(12 สิงหาคม 2018)

คำเทศนา

อย่ากลัว

– อย่ากลัวไม่ว่าเราจะเจอกับสถานการณ์ใดๆเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเรา ไม่ว่าเราจะลุยน้ำเราจะไม่จม เมื่อเราลุยไฟเราก็จะไม่ไหม้เพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยเราและทำให้เราผ่านเหตุกาณ์นั้นไปได้ (อิสยาห์ 43:1-3)

– ถ้าเรารู้สึกเดือดร้อนในเรื่องอะไรให้เราเรียกร้องหาพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงช่วยหลือเรา ปกป้องเรา และให้เกียรติเรา (สดุดี 91:14-16)

เทศนาโดย อ.ดาเนียล มานาเล็ค

Related posts