เมื่อเราอธิษฐาน…พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและตอบเรา โดยอ.มายัง

คำพยานชีวิต โดยอ.Erlinda Manalac (อ.มายัง)

เคร็ดลับสำหรับคริสเตียนทุกคน คือ ต้องถวายสิบลด เมื่อเราถวายสิบลดแด่พระเจ้าแล้ว และเมื่อเรามีความต้องการด้านการเงิน แน่นอน…พระเจ้าจะตอบเรา…อาเมน!!

Related posts