สาธุการพระนาม

สาธุการพระนาม
A    E                     F#m      D
สาธุการพระนาม ในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงาม
Blessed be your name In the land is plentiful
       A              E         F#m                D
ที่พระพรเทเหมือนดังแม่น้ำ สาธุการพระนาม
where your strems of abundance flow blessed be your name
A    E                       F#m      D
สาธุการพระนาม เมื่อฉันหลงในผืนดินอ้างว้าง
blessed be your name when I’m found in the desert place
          A            E             F#m         D
แม้ต้องเดินผ่านหนทางกันดาร สาธุการพระนาม
though I walk though the wilderness blessed be your name
       A                  E             F#m         D
     *ทุกพระพรที่พระองค์เทลงมา ฉันขอสรรเสริญ
      And every blessing you pour out I’ll turn back to praise
       A                  E                 F#m         D
      แม้ความมืดมิดคลืบคลานเข้ามา ฉันยังสรรเสริญ
      And when the darkness closes in Lord, still I will say
                       A             E                 F#m     D
      สาธุการพระนามของพระเจ้า สาธุการพระนาม
      Blessed be the name of the Lord Blessed be your name
                       A             E                 F#m            D
      สาธุการพระนามของพระเจ้า สาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุด
      Blessed be the name of the Lord Blessed be your glorious name
A    E                     F#m         D
สาธุการพระนาม เมื่อตะวันส่องแสงทอลงมา
Blessed be your name When the sun’s shining down on me
         A                 E         F#m               D
เมื่อทุกสิ่งเป็นเหมือนปรารถนา สาธุการพระนาม
When the world’s all as it should be Blessed be your name
A    E                      F#m            D
สาธุการพระนาม บนเส้นทางเดินล้อมด้วยเสี้ยนหนาม
Blessed be your name on the road marked with suffering
          A             E             F#m          D
ถึงต้องเจ็บปวดเมื่อยามเดินตาม สาธุการพระนาม
Though there’s pain in the offering Blessed be your name
            A               E      F#m            D
    **ทรงให้และทรงรับไป ทรงให้และทรงรับไป
      You give and take away You give and take away
          A             E     F#m            D
      แต่ฉันขอตัดสินใจ จะสรรเสริญเรื่อยไป
      My heart will choose to say Lord Blessed be your name
          A                 E   F#m              D
      จะดีหรือร้ายเพียงใด จะดีหรือร้ายเพียงใด
      You give and take away You give and take away
          A             E     F#m             D
      แต่ฉันขอตัดสินใจ จะสรรเสริญเรื่อยไป
      My heart will choose to say Lord Blessed be your name

Download สาธุการพระนาม

Related posts