ศจ.รูดี้ มานาเล็ค พร้อมครอบครัว สัมมนาที่ประเทศฟิลิปปินส์

ขอพี่น้องที่จะอธิษฐานเผื่อครอบครัวของศิษยาภิบาล คจ.ไทยลานนา ณ ตอนนี้ คจ.รูดี้ มานาเล็ค พร้อมครอบครัว เดินทางไปร่วมสัมมนาประจำปี 2017 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมแบ่งปันพร้อมรับการเจิมและจะเดินทางกลับมาประเทศไทยในเร็วๆนี้

ติดตามข่าวสารของคริสตจักรไทยลานนาไทยที่ facebook

Related posts