รักวิเศษ

รักวิเศษ
F                                                               Dm
ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้า และอยากจะรักพระองค์มากกว่า
                               Bb                   Am   Dm       Gm             C
ข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณ ชีวิตข้าต้องการ  ขอได้รักพระองค์
                             F                                Dm
โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่า มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า
                        Bb                          Am   Dm      Gm   C      F
ทุกสิ่งข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราว แต่ความรักของพระเจ้านั้นมั่นคงยืนนาน
                     Bb       C         Am Dm      Gm   C                   F
     *เพราะรักวิเศษเช่นนี้ ไม่มีในผู้อื่น มีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้น
                      Bb     C             Am  Dm    Eb                  C
      ขอทรงโปรดสอนหัวใจ ว่ารักที่แท้เป็นเช่นไร รักเหมือนดังพระองค์
                               F                             Dm
เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่า  มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า
                          Bb                          Am    Dm     Gm   C      F
ทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราว แต่ความรักของพระเจ้า นั้นมั่นคงยืนนาน
           Bb                       Am    Dm Gm   C      F
     **ให้โลกนี้ได้รู้จัก กับความรักที่คงมั่น รักแท้ในพระองค์
Download : รักวิเศษ

Related posts