คริสเตียน 2 ประเภท – ศจ.รูดี้(12 พฤศจิกายน 2017)

คำเทศนา

คริสเตียน 2 ประเภท

–  คริสเตียนมี 2 ประเภทคือ คริสเตียนที่มีความเชื่ออย่างแท้จริงและคริสเตียนที่ดูเหมือนว่าจะมีความเชื่อแต่ก็ไม่ได้มีความเชื่ออย่างแท้จริง

– จากกันดารวิถี 13:1-33, 14:1-38 เราจะเห็นถึงเรื่องของโมเสสที่ได้ส่งคนสอดแนม 12 คนไปที่เมืองคานาอัน 10 คนได้รายงานว่าที่แผ่นดินนั้นอุดมสมบูรณ์แต่คนที่นั่นมีกำลังมากและมีกำแพงสูง เขาไม่เชื่อว่าเขาสามารถเข้าไปในแผ่นดินนั้นเพราะเขามองดูที่กำลังของศัตรูและความอ่อนแอของตัวเองและได้ทำให้คนอิสราเอลนั้นท้อใจและอยากจะกลับไปที่ประเทศอียิปต์ เนื่องจากเขาไม่มีความเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงทั้งเขาและคนที่ไม่มีความเชื่อก็ตายในถิ่นทุรกันดาร แต่คาเลบกับโยชูวามีความเชื่อในพระเจ้า เขาเชื่อว่าถ้าพระเจ้าสถิตอยู่กับเขา เขาก็จะมีชัยชนะเหนือศัตรูและสามารถเข้าไปในแผ่นดินคานาอันได้ ในที่สุดคาเลบกับโยชูวาก็ได้เข้าในแผ่นคานาอัน

สรุป

  1. ให้เรามองปัญหาเป็นโอกาสที่เราสามารถประสบการณ์ฤทธิ์เดชและชัยชนะของพระเจ้า
  2. อย่าจำกัดพระเจ้าโดยความจำกัดของเรา ให้เราเห็นว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าปัญหาของเรา
  3. อย่ากลัวปัญหา ให้เราเผชิญปัญหาของเราโดยมีพระเจ้าที่คอยช่วยเหลือเราและรับพระพรจากพระเจ้า
  4. อย่าฟังคนที่พูดว่าปัญกาของเราไม่มีทางออก ให้เราฟังคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง
  5. ให้เราถือว่าการเผชิญกับปัญหาเป็นเรื่องน่ายินดี ( ยากอบ 1:2)
  6. พระเจ้าจะไม่ให้เราผ่านการทดลองที่เกินกำลังของเรา (1 โครินธ์ 10:13)

เทศนาโดย ศจ.รูดี้ มานาเล็ค

Related posts