พิธีรับบัพติศมา สมาชิกคริสตจักรฯ 01 เม.ย. 2018

คริสตจักรไทยลานนา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และเขาได้ตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซู ไม่หันหลังกลับไปหาสิ่งที่เป็นความบาป ยอมละทิ้งชีวิตเก่า และรับชีวิตใหม่โดยการรับบัพติศมา (รวมทั้งสิ้น 8 ท่าน) ซึ่งผู้ประกอบพิธีในครั้งนี้คือ ศจ.รูดี้ มานาเล็ค ศิษยาภิบาลอาวุโส ของคริสตจักรฯ . ทั้งนี้ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่เดินทางมาร่วมในพิธีเพื่อแสดงความยินดีกับผู้รับบัพติศมา ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่านตลอดทั้งครอบครัวของท่าน

 

Related posts