พระเจ้าทรงอยู่กับเราในทุกสถานการณ์และทรงทันเวลาเสมอ โดยคุณวิชิต

คำพยานชีวิต โดยคุณวิชิต

พระเจ้าทรงอยู่กับเราในทุกสถานการณ์และทรงทันเวลาเสมอ

Related posts