บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018 – คุณปอ กุลยธิดา

รายการเพลงนมัสการ
1. รู้สึกไหมภูเขานั้นคร้ามกลัว
2.สุดหัวใจ E
3.สรรเสริญพระนามขององค์พระเจ้า E
4.เชิญมารื่นเริงยินดี E
5.เปรียบดังลมหายใจข้า A
6.แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ A
7.จิตข้าสรรเสริญ A

Related posts