บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 – อ.ผัดดี

รายการเพลงนมัสการ
E
1.ไหลล้น
2.หมดทั้งชีวิต
3.ดุจความสว่าง
4.พระเจ้าประเสริฐ
A
5.พระสิริโอ้พระสิริ
6.องค์สูงสุด (ทรงอยู่เหนือฤทธา)

Related posts