บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017 – คุณดารุณี

รายการเพลงนมัสการ
1.ให้แผ่นดินนี้เป็นของพระองค์ A
2.ข้าจะร้องออกพระนาม A
3.จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า D
4.แม่น้ำแห่งชีวิต D
5.โฮซันนาองค์สูงสุด (ข้าเห็นราชาแห่งพระสิริ) E

Related posts