บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017 – คุณดารุณี

รายการเพลงนมัสการ
1. ดั่งดาวิด (ทำต่อหน้าองค์พระเจ้า) Bm
2. ดูเถิด (พระเจ้าเป็นความรอดของข้า) Dm
3. ดวงใจของข้า (เผาผลาญร้อนรน) Dm
4. โดยพระเจ้า (พวกเราจึงมีกำลัง) Dm
………………………………………………………………
5. พระเยซู พระผู้ผู้ช่วย A
6. เราจะโมทนาพระคุณ A
7. พระเยซูเราน้อมรับพระองค์ A

Related posts