บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017 – คุณเอ กันยา

รายการเพลงนมัสการ
1.ข้าเป็นของพระองค์ A
2.เชิญมารื่นเริงยินดี G
3.ชีวิตอยู่ในพระองค์ G
4.เติมให้เต็มล้น E
5.เราพึ่งพาพระองค์ G

Related posts