บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017 – อ.ดาเนียล

รายการเพลงนมัสการ
1. มานี่เป็นเวลานมัสการ D
2. ชั่วนิรันดร์ G
3. ข้าต้องการพระองค์ G
4. ข้าจะรักและบูชา G
5. สิ่งเดียว A

Related posts