บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2017 – คุณวารุณี

รายการเพลงนมัสการ
1 สรรเสริญพระผู้ไถ่ Em
2 ให้พระพรหลั่งไหล G
3 มาเชิญทุกคนมา G
4 โฮซันนา w501. C
5 ขอถวายพระสิริ C
6 หัวใจนมัสการ D

Related posts