บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2017 – อ.พิภพ

รายการเพลงนมัสการ
1.พระเจ้าเป็นความรัก D
2.ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ G
3.โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด G
4.หนึ่งหมื่นเหตุผล E
5.พระเจ้าประเสริฐ E
6.มีสหายเลิศคือพระเยซู E

Related posts