บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2018 – คุณอัญชลี

รายการเพลงนมัสการ
1.พระเจ้ายิ่งใหญ่(Our God) E
2.สุดหัวใจ E
3.ทางเดียว( A,B)
4.พระเจ้าของข้า E (พระคุณพระองค์)
5.10,000 เหตุผล E

Related posts