บันทึกการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018 – อ.ดาเนียล

รายการเพลงนมัสการ
1. มานี่เป็นเวลานมัสการ D – E
2. ไหลล้น – E
3. พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (ไวน์) -Em
4. เราพึ่งพระพระองค์ – G
5. พระองค์ทรงเป็นที่พักพิงใจ – G

Related posts