ทำไมพระเจ้าอนุญาตให้มีการทดลอง – ศจ.รูดี้(2 กันยายน 2018)

คำเทศนา

ทำไมพระเจ้าอนุญาตให้มีการทดลอง

เทศนาโดย ศจ.รูดี้ มานาเล็ค

Related posts