ถ้อยคำแห่งการรักษา – อ.ผัดดี(10 กันยายน 2017)

คำเทศนา

ถ้อยคำแห่งการรักษา

– พระคำของพระเจ้าทรงนำการรักษา

– ความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้น และเราจะกินผลของมัน (สุภาษิต 18:21)

  1. คำพูดของเรามีสิทธิอำนาจ

พระองค์ทรงเรียกสาวกและประทานอำนาจกับเขาในการขับผี  (มัทธิว 10:1) แผนการความคิดเป็นของมนุษย์ แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้า (สุภาษิต 16:1) คนที่พูดคำพล่อยๆเหมือนดาบแทง แต่ลิ้นของปราชญ์นำการรักษามาให้ (สุภาษิต 12:18)

  1. คำพูดเปรียบเหมือนการหว่าน

ผู้ที่หว่านในเนื้อหนังจะเก็บเกี่ยวเนื้อหนัง คนที่หว่านในฝ่ายวิญญาณก็จะเก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณ เมื่อเราหว่านในสิ่งที่ดีเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร (กาลาเทีย 6:7-9) ถ้อยคำแช่มชื่นเหมือนรวงผึ้ง เป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นอานามัยแก่ร่างกาย (สุภาษิต 16:24)

  1. ถ้อยคำนำการรักษาจากพระเจ้า

ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นชีวิตและเป็นสุขภาพที่ดีต่อเรา ให้เรารักษาหัวใจของเราด้วยความระวัง(สุภาษิต 4:20-24) เมื่อเราเชื่อฟังพระคำพระเจ้า พระเจ้าจะทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของเรา เพราะพระเจ้าเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐของเรา (อพยพ 15:26) พระเจ้าทรงใช้พระวัจนะของพระองค์ในการรักษาเรา (สดุดี 107:20) พระคำของพระเจ้าที่ออกไปจะไม่สูญเปล่า แต่มันจะสัมฤทธิ์ผล (อิสยาห์ 55:11) พระคำของพระเจ้ามีพลานุภาพอยู่เสมอ สามารถแทงทลุเข้าไปในจิตใจความคิดของเราได้ (ฮิบรู 4:12) จงไปบอกว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้ว รักษาคนเจ็บป่วย ทำให้คนตายฟื้นขึ้น และขับผี (มัทธิว 10:7-8)

เทศนาโดย อ.ผัดดี อินต๊ะเทพ

Related posts