คนที่แสวงหาพระเจ้าจะพบพระเจ้า – อ.ผัดดี(19 พฤศจิกายน 2017)

คำเทศนา

คนที่แสวงหาพระเจ้าจะพบพระเจ้า

– การแสวงหาพระเจ้าคือการที่เราแสวงหาการทรงสถิตอยู่ของพระองค์ เป็นเวลาที่เราจะเข้าใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์   โดยคาดหวังว่า เราจะได้เรียนรู้จักพระองค์และพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตเรา เพื่อเราจะรู้ว่า ชีวิตที่พระเจ้าประทานและเป็นอยู่นี้พระองค์มีแผนการอย่างไรบ้าง เมื่อแสวงหาพระเจ้าเราจะได้รับพระพรและพระกำลังจากพระองค์ คนที่แสวงหาพระเจ้าจะพบพระเจ้าได้อย่างไร?

  1. ทูลต่อพระเจ้า โดยการอธิษฐานต่อพระองค์ – เมื่อเราอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้า พระเจ้าจะฟังเรา และถ้าเรามีความบาปพระองค์ก็จะทรงอภัยบาปของเราและจะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย (เยเรมีย์ 29:12, 2 พงศวดาร 7:14)
  2. แสวงหาพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใด – เมื่อเราแสวงหาพระเจ้าเราก็จะพบพระองค์และพระเจ้าจะทรงประทานสิ่งที่เราต้องการ (เยเรมีย์ 29:13, มัทธิว 6:33)
  3. แผนงานที่ดีและสำเร็จ – พระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับเรา เป็นแผนการที่จะให้อนาคตและความหวังใจกับเรา ขอให้เราวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเราและมอบแผนการของเรากับพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ (เยเรมีย์ 29:11, สุภาษิต 3:5-6, สุภาษิต 16:1-3)

เทศนาโดย อ.ผัดดี อินต๊ะเทพ

Related posts