ความหวัง – ศจ.รูดี้(17 กันยายน 2017)

คำเทศนา

ความหวัง

– พระเจ้าทรงเป็นความหวังของเรา ไม่ว่าดาวิดเผชิญกับอันตรายรอบตัวเขา เขามีความหวังว่าพระเจ้าสามารถช่วยเขาได้ ฉะนั้นเมื่อเราเผชิญกับปัญหาให้เรามีความหวังว่าพระเจ้าสามารถช่วยเราได้และเราจะผิดหวังอย่างแน่นอน (สดุดี 71:5)
– ให้เรามีความหวังในพระวจนะของพระเจ้า  (สดุดี 130:5)
– พระองค์ทรงปรีดีในคนที่ความหวังของเขาอยู่ในความรักมั่นคงของพระองค์  (สดุดี 147:11)
– พระเนตรของพระองค์อยู่เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์ (สดุดี 33:18)
– ฮันนาห์ไม่สามารถมีลูกได้เขาจึงมีความทุกข์ในใจ แต่เขาได้อธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าและพระเจ้าก็ประทานบุตรชายให้กับเขาชื่อซามูเอล ฮันนาห์ก็ถวายซามูเอลให้กับพระเจ้าและพระเจ้าประทานลูกให้กับฮันนาห์อีก 5 คน (1 ซามูเอล 1:1-20) ฉะนั้นแม้ว่าเรายังไม่เห็นคำตอบของพระเจ้า ขอให้เรามีความหวังในพระเจ้าต่อๆว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเรา

– พระเจ้ารู้แผนงานที่มีสำหรับเรา เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพือทุกขภาพ เพื่อที่จะประทานอนาคตและความหวังใจกับเรา (เยเรมีย์ 29:11) ฉะนั้นขอให้เรามีความหวังในพระเจ้าต่อๆไปว่าพระองค์จะทรงนำเราไปสู่อนาคตที่ดีอย่างแน่นอน

เทศนาโดย อ.รูดี้ มานาเล็ค

Related posts