คริสตจักรหนองมณฑา

หมู่บ้านหนองมณฑามี ประมาณ 70 ครอบครัว  มีประชากร ประมาณ 300 คนและแบ่งออกเป็น 3   กลุ่มหมู่บ้านเล็ก ๆ    เป็นหมู่บ้านชนบท  ที่ไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึง  การเดินทางค่อนข้างยากลำบากมีภูเขาเยอะ    ใช้เวลาการเดินทางจากในเมือง ประมาณ 3-4 ชั่วโมง   พี่น้องที่เป็นชนเผ่าชาวกระเหรี่ยง   ที่นั่นไม่มีวัด ไม่มีโบสถ์ ไม่มีคำสอนด้านจริยธรรม  ผู้คนที่นั่นนับถือผี และชาวบ้านมีพฤติกรรมชอบดื่มเหล้า  ดังนั้นผู้คนเหล่านั้นจึงมีความสับสนในการดำเนินชีวิต

        หมู่บ้านหนองมณฑาเริ่มต้นในการรู้จักเรื่องราวของพระเยซูคริสต์โดย   มีชายคนหนึ่ง ปูนาจากหมู่บ้านป่าคา หายตัวไปหลายปี จนชาวบ้านคิดว่า ชายคนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้ว   ต่อมาชายคนนี้ ได้กลับมายังหมู่บ้านป่าคาอีกครั้ง จึงรู้ว่าเขาไปอาศัย และแต่งงาน กับหญิงสาวชาวกะเหรี่ยง ชึ่งเธอเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่บ้าน ประจำหมู่บ้านหนองมณฑา  และชายคนนี้ ได้สำแดงตัวในการเป็น   คริสเตียนที่รักพระเจ้า ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าด้วยชีวิต จนมีคนจำนวนหนึ่ง ได้มารู้จักพระเยซูผ่านชีวิตของเขา  เขาเล่าประสบการณ์ต่างๆ ช่วงชีวิตที่เขาหายไป  ทำให้ผู้รับใช้พระเจ้าและพี่น้องในคริสตจักรป่าคา ได้มีภาระใจ  จึงร่วมใจกันเดินทางออกไปประกาศ พระนามขององค์พระเยซูคริสต์ กับพี่น้องหนองมณฑา จึงเป็นเหตุอีกหลายคนมาเชื่อพระเจ้า

ต่อมาคริสตจักรป่าคาได้ประสานงานติดต่อกับคริสตจักรไทยลานนาในฐานะคริสตจักรแม่ เพื่อขอการสนับสนุน  คริสตจักรไทยลานนาเริ่มต้นด้วยคำอธิษฐาน   โดยให้ อ.บรรจบ อุทัง  เป็นผู้ประสานงาน  และ ศจ. วันชัย  สุภวาสน์  เป็นผู้ที่เริ่มต้นสนับสนุนงานนี้   โดยจัดการประกาศกลางแจ้งในช่วงเทศกาลคริสตมาส เป็นครั้งแรก   ร่วมกับคริสตจักรป่า คริสตจักรสะเมิง  และคริสตจักรธารพระพร    ในครั้งนั้นเราเห็นพี่น้องบางคนได้ต่อต้านเรื่องราวของพระเจ้า  ขณะที่เรากำลังออกเดินทางเพื่อกลับเชียงใหม่ในเวลาหลังเที่ยงคืนแล้ว ปรากฎว่า มีคนตัดต้นไม้ขวางทางที่กำลังขึ้นเขาอยู่  พวกเราก็ช่วยกันเอาออกจนสำเร็จ ในขณะนั้นพวกเราไม่รู้ว่าจะมีอันตรายใดบ้างที่จะเกิดขึ้น  ในเวลานั้นพระเจ้าได้ตรัสในใจผู้รับใช้ (อ.บรรจบ)   “ว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเรา ณ ที่แห่งนี้”   ในคืนวันนั้น ทุกคนเดินทางกลับถึงบ้าน ด้วยความปลอดภัย

      จากเหตุการณ์ครั้งนั้น ทำให้คริสตจักรมั่นใจในแผนการณ์ของพระเจ้าว่า จะเกิดผลมากในที่แห่งนั้น คริสตจักรจึงอธิษฐาน และขอการทรงนำ เพื่อจะส่งผู้รับใช้ไปประจำอยู่ที่นั่น เพื่อจะสอนและประกาศส่วนตัวกับผู้คนที่นั่น  ในที่สุดเราได้ส่ง อ.กิ่งทอง  เป็นผู้ประกาศที่แห่งนั้น   เราเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งเกิดขึ้นที่นั่น  ได้มีผู้ที่เป็นหมอผีประจำหมู่บ้าน ได้กลับใจรับเชื่อ องค์พระเยซูคริสต์ด้วย และภรรยาของหมอผีนี้ ได้รับการเยียวยารักษา อย่างอัศจรรย์จากพระเจ้า  ปัจจุบันพี่น้องที่นั่น มีการนมัสการพระเจ้าเป็นประจำ  แต่ยังไม่มีสถานที่ สำหรับการนมัสการ(โบสถ์)   อยากจะท้าชวนพี่น้องอธิษฐานเผื่อ และร่วมถวาย เพื่อให้ก่อเกิดสถานนมัสการ ในหมู่บ้านหนองมณฑา

Related posts