การประชุมมูลนิธิอวยพรเอเชีย 2017

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับกิจกรรมพิเศษ คือการประชุมกรรมการมูลนิธิอวยพรเอเชียประจำปีเมื่อวันที่ 25 กพ. 2017 และปีนี้เราได้รับเกียรติจากท่าน ศจ.ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืน และความพิเศษของปีนี้คือ เราได้มีการตั้งประธานมูลนิธิคนใหม่ได้แก่ อ.พิภพ กลิ่นสุคนธ์ ซึ่งจะมาดำเนินการขับเคลื่อนพันธกิจงานสังคมสงเคราะห์ และจะสานต่องานของมูลนิธิให้ไปถึงยังเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป ขอพระเจ้าเสริมกำลังท่านและทีมงานทุกๆคนในรับใช้ครับ

คลิกดูบรรยากาศการประชุมมูลนิธิอวยพรเอเชีย 2017 ทั้งหมด

Related posts