การดำเนินชีวิตคริสเตียน – ศจ.รูดี้(5 สิงหาคม 2018)

คำเทศนา

การดำเนินชีวิตคริสเตียน

–  พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าเราได้ถูกตรึงกับพระคริสต์และพระคริสต์เป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ในเรา (กาลาเทีย 2:20) ตัวเก่าของเราได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์เพื่อที่เราจะไม่ได้เป็นทาสของบาปอีกต่อไป หมายความว่าธรรมชาติของความบาปในตัวของเราได้ตายไปเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตใหม่กับพระองค์ (โรม 6:6-8)

– ฉะนั้นให้เราถือว่าเราได้ตายต่อบาปแล้วซึ่งหมายความว่าเราจะไม่ทำบาปอีกต่อไป ถ้าเราอยากจะทำบาปให้เราพูดกับตัวเองว่าเราได้ตายต่อบาปแล้ว และให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าและกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราให้สำเร็จ

เทศนาโดย ศจ.รูดี้ มานาเล็ค

Related posts