หน้าแรก

ศิษยาภิบาล
อ.ผัดดี อินต๊ะเทพ
ผู้ช่วยศิษยาภิบาล1

ศจ.โรดอลโฟ จี มานาเล็ค
ศิษยาภิบาลอาวุโส

อ.ดาเนียล มานาเล็ค
ผู้ช่วยศิษยาภิบาล2
ฟังคำเทศนาข่าวกิจกรรมคำพยานคริสตมาสออนไลน์